మీ బ్లాగ్ ను ఇందులో చేర్చి మీ బ్లాగ్ సందర్శకులను పెంచుకోండి.మీ బ్లాగు ఇందులో చేర్చుట చాలా సులభం.క్రింద ఎక్కడైనా 'వ్యాఖ్యలు'/post a comment పై క్లిక్ చేసి మీబ్లాగ్ అడ్రస్ వ్రాయండి చాలు.
అన్నవరం http://www.annavaramdevasthanam.nic.in/:దర్శనం, స్వామి వారి సేవలు,రోజువారీ కార్యక్రమాలు,ఇతర వివరాలు.

No comments: