మీ బ్లాగ్ ను ఇందులో చేర్చి మీ బ్లాగ్ సందర్శకులను పెంచుకోండి.మీ బ్లాగు ఇందులో చేర్చుట చాలా సులభం.క్రింద ఎక్కడైనా 'వ్యాఖ్యలు'/post a comment పై క్లిక్ చేసి మీబ్లాగ్ అడ్రస్ వ్రాయండి చాలు.
బాసర టెంపుల్  http://www.basaratemple.org/అక్షరాభ్యాసం ,పూజలు,దేవాలయ వివరాలు,బాసర చేరు మార్గాలు.

1 comment:

Anonymous said...

good information